Nomas preču piegādes un savākšanas cenas un nosacījumi

  1. Piegāde darba dienās no 9.00 līdz 18.00, Rīgas robežās EUR 30.25, ārpus Rīgas robežām EUR 30.25, kā arī EUR 1.03 par katru nākošo kilometru no Rīgas robežas

2. Piegāde darba dienās no 18.00-9.00, Rīgas robežās ir EUR 90.75 ārpus Rīgas robežām EUR 90.75, kā arī EUR 1.03 par katru nākošo kilometru no Rīgas robežas

3. Piegāde brīvdienās un svētku dienās, Rīgas robežās ir EUR 121 ārpus Rīgas robežām ir EUR 121, kā arī EUR 1.03 par katru tekošo kilometru no Rīgas robežas.

4. Piegādi Iznomātājs nodrošina līdz Nomnieka norādītajai piegādes adresei, kā arī Iznomātājs ienes Preces tuvākajās 1.stāva iekštelpās un novieto tās tuvākajā vietā, kur tās ir iespējams novietot.

5. Par sarežģītiem piegādes apstākļiem (piemēram, nav iespējams tuvu piebraukt pie norādītās adreses (attālums vairāk kā 5 metri), šauras/stāvas kāpnes, tuvākās iekštelpas, kur var novietot preci atrodas tālāk par 10 metriem no vietas, kur var piebraukt ar mašīnu u.c. gadījumi) ir jābrīdina Iznomātājs iepriekš.

6. Ja prece ir jānogādā iekštelpās speciālā vietā, telpā u.t.t., tad ir papildus jāmaksā summa pēc vienošānās un sarežģītības apstākļiem, bet ne mazāk kā 12.10 eiro.

7. Par katru stāvu, kur jāpiegādā prece, Nomnieks maksā 12.10 eiro

8. Piegādes brīdī norādītajā adresē klāt ir jābūt Nomniekam vai Nomnieka atbildīgajai personai par preces saņemšanu, kam Preces saņemšanas brīdī ir jāparakstās Preču pavadzīmē par Preču saņemšanu, citādi preces var netikt nodotas Nomniekam.

Piegādes laiks tiek saskaņots iepriekš. Ja Nomnieks nav gatavs pieņemt vai nodot preci saskaņotajā laikā, tad Iznomātājs patur tiesības aprēķināt maksu par gaidīšanas laiku, kas jāpavada piegādes adresē.

Katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli.

Cenas norādītas ar pievienotās vērtības nodokli par vienu piegādes reizi. Ja nepieciešama arī preču aizgāde, piegādes cena tiek dubultota vai piemērota atbilstoši cenrādim.