Nomas preču piegādes un savākšanas nosacījumi

Piegāde/savākšana darba dienās no 9.00 līdz 18.00, Rīgas robežās EUR 25 (bez PVN), ārpus Rīgas robežām EUR 25, kā arī EUR 0,85 par katru nākošo kilometru no Rīgas robežas (bez PVN).

Piegāde/savākšana darba dienās no 18.00-9.00, Rīgas robežās ir EUR 75 (bez PVN), ārpus Rīgas robežām EUR 75, kā arī EUR 0,85 par katru nākošo kilometru no Rīgas robežas (bez PVN).

Piegāde/savākšana brīvdienās un svētku dienās, Rīgas robežās ir EUR 100 (bez PVN), ārpus Rīgas robežām ir EUR 100, kā arī EUR 0,85 par katru tekošo kilometru no Rīgas robežas (bez PVN).

Piegādi Iznomātājs nodrošina līdz Nomnieka norādītai adresei ar ienešanu tuvākajās iekštelpās. Ja Preces jānogādā vietā, kura atrodas augstāk par ēkas 1. stāvu vai uz telpām, kur izkraušana nav ērta, Nomniekam jāmaksā papildus EUR 10 (bez PVN) par katru tekošo izkraušanas/iekraušanas stundu.

Apskatīt katalogu
BANKETĒRIJA JAUNUMS!

Vēlies iegādāties trauku komplektu?

Uz interneta veikalu