Cenas

Darba dienās

9:00 - 18:00

Darba dienās

18:00 - 9:00

Brīvdienās un svētku dienās

Rīgas robežās sākot no 30.25 EUR

Rīgas robežās sākot no 90.75 EUR

Rīgas robežās sākot no 121 EUR

Ārpus Rīgas robežām sākot no
30.25 + 1.03 EUR par katru nākamo km

Ārpus Rīgas robežām sākot no
90.75 + 1.03 EUR par katru nākamo km

Ārpus Rīgas robežām sākot no
121 + 1.03 EUR par katru nākamo km

Nosacījumi

1. Piegādi Iznomātājs nodrošina līdz Nomnieka norādītajai piegādes adresei, kā arī Iznomātājs ienes Preces tuvākajās 1.stāva iekštelpās un novieto tās tuvākajā vietā, kur tās ir iespējams novietot.

2. Par sarežģītiem piegādes apstākļiem (piemēram, nav iespējams tuvu piebraukt pie norādītās adreses (attālums vairāk kā 5 metri), šauras/stāvas kāpnes, tuvākās iekštelpas, kur var novietot preci atrodas tālāk par 10 metriem no vietas, kur var piebraukt ar mašīnu u.c. gadījumi) ir jābrīdina Iznomātājs iepriekš.

3. Ja prece ir jānogādā iekštelpās speciālā vietā, telpā u.t.t., tad ir papildus jāmaksā summa pēc vienošānās un sarežģītības apstākļiem, bet ne mazāk kā 12.10 eiro.

4. Par katru stāvu, kur jāpiegādā prece, Nomnieks maksā 12.10 eiro

5. Piegādes brīdī norādītajā adresē klāt ir jābūt Nomniekam vai Nomnieka atbildīgajai personai par preces saņemšanu, kam Preces saņemšanas brīdī ir jāparakstās Preču pavadzīmē par Preču saņemšanu, citādi preces var netikt nodotas Nomniekam.

Piegādes laiks tiek saskaņots iepriekš. Ja Nomnieks nav gatavs pieņemt vai nodot preci saskaņotajā laikā, tad Iznomātājs patur tiesības aprēķināt maksu par gaidīšanas laiku, kas jāpavada piegādes adresē.

Katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli. 

Cenas norādītas ar pievienotās vērtības nodokli par vienu piegādes reizi. Ja nepieciešama arī preču aizgāde, piegādes cena tiek dubultota vai piemērota atbilstoši cenrādim.